home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Organisering

Alliancens ledelsesgruppe er overordnet ansvarlig for alliancens fremdrift og kommunikation. Gruppen udgøres af de forskningspakke-ansvarlige (RC-ansvarlige), der repræsenterer forskere fra Aarhus og Københavns universiteter samt Videncentret for Landbrug. Som ansvarlig for en forskningspakke vil man naturligt skulle formidle den.

Alliancens bestyrelse  fungerer som en rådgivende styregruppe og skal som sådan give input og idéer til alliancens ledelsesgruppe. Bestyrelsen har også en vigtig rolle som kommunikator i forhold til alliancens forskellige interessent- og målgrupper. Bestyrelsen udgøres af 1) ”projektejer” – dvs. en repræsentant der skal sikre, at bevillingsgivers interesser varetages, 2) ”leverandører” i form af de forskningspakke-ansvarlige samt 3) ”brugere” i form af forskellige interessenter fra lokale og centrale myndigheder samt virksomheder. En sådan konstellation skal sikre, at de forskellige interesser mødes, og der tages hensyn til de forskellige ønsker og behov.

Figuren viser rollefordelingen i bestyrelsen. Alliancens bestyrelse mødes 1 – 2 gange årligt og angiver retning for alliancens strategi og  arbejde indenfor rammerne af alliancens formål. (klik på figuren for at se stor udgave)

Formand for både ledelsesgruppen og bestyrelsen er Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

På billedet herunder ses medlemmer af bestyrelsen og ledelsesgruppen.

nyhed_april_2014

Fra bagerste venstre hjørne:

Karen Marie Mortensen (NaturErhvervstyrelsen)
Berit Hasler (RC3, Aarhus Universitet)
Irene Wiborg (RC5, Videncentret for Landbrug P/S)
Lars Stoumann Jensen (RC4, Københavns Universitet)
Jan K. Schjørring (RC6, Københavns Universitet)
Per Schriver (Skive Kommune)
Hans Kjær (Miljøstyrelsen)
Henriette Hossy (Miljøstyrelsen)
Nick Hutchings (RC1, Aarhus Universitet)
Henrik Vejre (RC2, Københavns Universitet)

Forreste række:

Line Block Hansen (Repræsentant for pd.d. og postdocs, Aarhus Universitet)
Tommy Dalgaard (Formand, Aarhus Universitet)
Jørgen Eivind Olesen (RC6, næstformand, Aarhus Universitet)
Bent Ib Hansen (Videncenter for Svineproduktion)

Desuden:

Jakob Møgelvang (NaturErhvervstyrelsen)
Wim de Vries (Alterra, Wageningen UR, The Netherlands)


Print pagePDF page