home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Institut for Agroøkologi – Sektion for Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Primær rolle i projektet

Inden for Agroøkologi og ressourceforvaltning har vores arbejde til formål at fremskaffe viden om, hvordan forskellige jordbrugs- og fødevaresystemer kan udvikles i en bæredygtig retning. Der fokuseres på balancen mellem produktionens konkurrencedygtighed, natur- og miljøpåvirkningen samt bidraget til landdistrikternes udvikling.

Vigtige elementer er, hvordan de agronomisk-biologiske faktorer i systemerne hensigtsmæssigt kan påvirkes, hvad organiseringen af landbrugs- og fødevareproduktionen betyder, samt hvordan en hensigtsmæssig regulering kan bidrage til en bæredygtig arealforvaltning. Redskaber til beslutningstagen på såvel bedrifts- og landskabs-, som fødevarekæde- og samfundsniveau er centrale i arbejdet (se mere her).

Kontakt

Seniorforsker Tommy Dalgaard
Mail: tommy.dalgaard@agro.au.dk
Tlf: 87157745, Mobil: 20706132
 tommy_dalgaard Projektleder

Print pagePDF page