home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Ph.d. og postdocs

I Alliancens arbejde indgår 6 ph.d. studier og 5 postdocs, som du kan læse mere om herunder:

Ph.d. beskrivelser

  • RC 4.2: Værdisætning Miljø- og Ressourceomkostninger i Vandrammedirektivet
  • RC 4.3: Filosofiske-antropologiske perspektiver på madkultur i Horsens by og Danmark-fokus på udviklingen af strategier til at mindske kødforbrug og dermed kvælstofbelastningen
  • RC 4.4 a: Involvering af interessenter i en bæredygtig forvaltning af kvælstof – udvikling af en participatorisk model for interessentinvolvering
  • RC 4.4 b: Metoder til rumlig vurdering af målrettet kvælstofregulering i landbruget
  • RC 4.5: Økosystemtjenester som framework for bæredygtig naturressourceforvaltning i Danmark
  • RC 4.7: Grundvand, kvælstofforurening og sundhedsmæssige effekter – Eksemplet mave-tarm kræft

Postdoc beskrivelser

  • RC 2: Modellering af kvælstofreduktionseffekter i danske landbrugslandskaber baseret på lokale aktørers forslag til fremtidige landskabsændringer
  • RC 3: Management strategier – Implementering af N-reducerende tiltag
  • RC 4.1: Urban-rural N genanvendelse af affald
  • RC 4.6: Luftbåren N-forurening fra landbruget, partikelforurening og helbredsmæssige effekter

Print pagePDF page