home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.4a

Involvering af interessenter i en bæredygtig forvaltning af kvælstof – udvikling af en participatorisk model for interessent involvering.

Projektbeskrivelse

I det moderne landbrug har intensivering og specialisering været med til at øge overskuddet af næringsstoffer. Selv om denne udvikling har sikret en stabil og sikker fødevareforsyning, har det også medført forøgede tab af næringsstoffer til miljøet og de miljømæssige effekter af især kvælstof er blevet genstand for en stigende bekymring i størstedelen af verdenen. Forvaltningen af kvælstof er derfor en vigtig, men udfordrende opgave, som skal integreres mellem videnskab og samfund. Dette indebærer inddragelse af forskellige interessenter på forskellige niveauer og skalaer i reguleringen og i praksis forvaltning af kvælstof. Der er de seneste år opstået adskillige tilgange til at inddrage interessenter i modellering af naturressourcer og økosystem tjenester. Heriblandt participatorisk modellering hvor der arbejdes med udviklingen af modeller, der kan inddrage interessenters viden og idéer. Denne tilgang har potentiale til at opnå forskellige samfundsmæssige målsætninger såsom demokratisk borgerinddragelse i planlægningen og opnåelsen af miljømål samtidig.

Målet med Morten Graversgaards ph.d.-projekt er at undersøge barrierer og muligheder for at inddrage interessenter i en bæredygtig forvaltning af kvælstof på oplandsniveau. I dette arbejde skal der udvikles nye modeller og koncepter for involverende planlægning og modellering. Gennem en række scenarieworkshops, i forskellige vandoplande, vil en biofysisk model blive søgt integreret med input fra interessenter til yderligere at øge ressourceeffektiviteten af kvælstofforbruget. Projektet vil dermed identificere potentialet for at udvikle en fuldt integreret deltagende socio-biofysisk model.

Ph.d. studerende
Morten Graversgaard
Billede Morten

Print pagePDF page