home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.7

Grundvand, kvælstofforurening og sundhedsmæssige effekter – Eksemplet mave-tarm kræft

Projektbeskrivelse

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg sammenhængen mellem nitrat i det danske drikkevand og sundhedseffekter med fokus på kræft i fordøjelsessystemet. Vi udnytter Danmarks unikke dataregistre. På sundhedseffekt siden benyttes data fra Cancerregistret med geokodede adresser af alle indbyggere i Danmark siden 1978. Sundhedsdataene vil blive kombineret med historiske kort over drikkevandets indhold af nitrat baseret på geodatabasen JUPITER. På denne måde kan en epidemiologisk undersøgelse på et individuelt niveau gennemføres for hele Danmark. Den endelige epidemiologiske undersøgelse vil være den hidtil største og vil derfor give et vigtigt svar på det – indtil videre – ubesvarede spørgsmål, hvordan nitrat i drikkevand påvirker folkesundheden.

Ph.d. studerende
Jörg Schullehner
Jorn_schullehner Jeg er Ph.d.-studerende hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Instituttet for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Jeg er uddannet civilingeniør i miljøteknologi fra ETH Zürich (Schweiz) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med fokus på drikkevandsforsyning og vandforurening. Mine vejledere er Birgitte Hansen (GEUS) og Torben Sigsgaard (AU).

Print pagePDF page