home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance
INC_2016_1

Europæisk statistik ikke tilstrækkelig til opgørelse af regionale kvælstofbalancer i DK

Wageningen Universitetet i Holland har stor erfaring med Europæiske opgørelser af kvælstofforbrug og tab til miljøet, baseret på generel tilgængelig EU statistik. Samarbejdet med at anvende ... Læs mere

INC_2016

Geografisk målrettede tiltag giver billigere kvælstofreduktion omkring Limfjorden

De første analyser med den udviklede model for gevinster ved en mere geografisk målrettet regulering (TargetEconN) blev præsenteret på den internationale kvælstofkonference INI2016 den ... Læs mere

Aarhus Universitet logo

PhD defence about Drinking water quality and health

Wednesday, 16. November 2016, 1 PM, Jörg Schullehner will defend his PhD project on “Drinking water quality and health”. I takes place in in the Jeppe Vontillius Auditorium, Søauditorierne ... Læs mere

teknikmiljo

Forskere udvikler løsninger med lokale borgere

Læs artiklen om dNmark-alliancens arbejde, som blev publiceret i Teknik & Miljø nr. 10 med interview af Tommy Dalgaard og Irene Wiborg. Artiklen af skrevet af alliancedeltager Bodil ... Læs mere

fig 1

Nyt demonstrationsområde for virkemidler til målrettet regulering

Området ved Hagens Møllebæk nord for Skive er et demonstrationsområde, hvor man via en række kortlægninger og målinger finder områder, hvor virkemidlerne vil få størst effekt. En af 200 ... Læs mere

Jørgen E. Olesen

Gode løsninger skabes sammen

Læs Jørgen E. Olesen debatindlæg i LandbrugsAvisen d.23 september som bl.a. omhandler hvordan lokalt samarbejde kan styrke udfordringer med afstrømning og implementering af miljøtiltag i de ... Læs mere

Pilot_areas

Ny type rådgiver skal bringe landmænd i vandoplande sammen

Anders Lehnhardt er Danmarks første oplandskonsulent. Hans job er at bevæge sig på tværs af matriklerne og bringe landmænd i vandoplande sammen for at lave fælles løsninger. Anders ... Læs mere

Momentumplus

Økonomi, regulering og landbrugspakke

Læs artiklen, som omhandler de økonomiske gevinster ved den målrettede regulering, men også de udfordringer der opstår, når landmænd påvirkes forskelligt alt efter området de har bedrift ... Læs mere

LuWQ_website_BG

LuWQ 2017 konference i Haag

Fra den 29. maj til den 1. juni 2017 afholder LuWQ (Land Use and Water Quality) igen konference. Aarhus Universitet og GEUS er medarrangør og konferencen er denne gang i Haag, Holland og med det ... Læs mere

DA-NL comparison

Hvorfor er der så stor forskel på dansk og hollandsk svinebrug?

Hollandske svinebedrifter har mindre jord end de danske svinebedrifter og må derfor købe mere foder og transportere mere gødning væk fra bedriften end de danske. En ny artikel undersøger ... Læs mere

« Previous entries · Next entries »